Techno Logica

ТехноЛогика е водечка бугарска софтверска компанија, која од 1990 година развива комплексна активност во сферата на информатичката технологија: имплементација на информациски системи, развој на софтвер, консултантски услуги и специјализирана обука.

Компанијата има канцеларии во Софија, Пловдив, Варна, Бургас, Република Македонија и Србија, а екипата нејзиното брои повеќе од 200 специјалисти во разни области вклучувајќи експерти со највисоки оценки на сертификација – PMI Project Management Professional, Oracle Master и др.

Веб страна