Г-ѓа Наталија Ранѓеловиќ

Директор на сметководство, данци и консалтинг

Г-ѓа Наталија Ранѓеловиќ

Г-ѓа Ранѓеловиќ е сопственик и Управител на НП Консалтинг, и задолжена е за водење на секторите за сметководство, даноци, пресметки на плати и консалтинг услугите на ТП Ранѓеловиќ / НП Консалтинг. Г-ѓа Ранѓеловиќ има големо искуство во областа на сметководството и даноците, кое искуство ја прави една од најпрепознатливите личности областа на даноците во Република Македонија. Има рботено како даночен инспектор во Службата за општествено сметководство во Југославија и Македонија повеже од 15 години. Во раните 1990-ти г-ѓа Ранѓеловиќ ја основаше една од првите прифатни сметководствени фирми во Македонија, што беше проследено со проширување на видот на услугите и во областа на ревизијата, како една од првите овластени ревизори во Македонија. Долгата листа на клиенти со кои соработувала вклучуваат производствени претпријатија, претпријатија специјалиирани во трговијата, услужни организации, лизинг компании и слично.

Најзините најголеми клиенти ги вклучуваат:

  • Технологика (ИТ – Македонија)
  • НЛБ Лизинг (лизинг – Македонија)
  • Соравија Ресорт (градежништво и управување со објекти – Македонија)
  • Плива (тргување со фармацевтски производи – Македонија)
  • ОХИС (хемиска индустрија – Македонија)
Прати емаил