Г-дин Ненад Ранѓеловиќ

Партнер во ревизија и советодавни услуги, FCCA, овластен ревизор

Ненад Ранѓеловиќ

Г-дин Ненад Ранѓеловиќ е единствен сопственик на ТП Ранѓеловиќ. Тој исто така е одговорен за услугите на ревизија и советодавните услуги во ТП Ранѓеловиќ / НП Консалтинг. Тој е FCCA (Fellow ACCA) звање издадено од Association of Certified Chartered Accountants од Обединетото Кралство на Велика Британија. Исто така, тој е овластен ревизор во Македонија и лице со положен испит во обласите на проценка на капитал, подвижни предмети и хартии од вредност во Македонија. Г-дин Ранѓеловиќ има искуство од 11 години во сметководствена фирма од Големата 4-ка. Во текот на овие години тој беше вклучен во преку 300 ревизорски ангажмани во Македонија, Србија и Босна и Херцеговина. Тој пружаше услуги на широк спектар на клиенти, вклучувајќи банки, финансиски институции, производствени претпријатија, енергетски сектор, малопродажба, ИТ компнии, фармацевтска индустрија, осигурителни компании и слично.

Г-дин Ранѓеловиќ беше вклучен во одреден број на ангажмани на финансиска длабинска нализа (financial due diligence) вклучувајќи Војвоѓанска Банка (Србија), ИК Банка (Македонија), Халк Банка (Македонија), Новоматик (Австрија), ШеќерБанк (Турција) итн.

Дел од неговите позначајни клиенти вклучуваат:

  • ЕЛЕМ (енергија – Македонија)
  • BEG (енергија – Македонија)
  • Стопанска банка (банка – Македонија)
  • Комерцијална банка (банка – Македонија)
  • Охридска банка (банка – Македонија)
  • Hypo Alpe-Adria (банка – Босна и Херцеговина)
  • UniCredit (банка – Босна и Херцеговина)
  • Уника (осигурување – Македонија)
  • Ramstore (малопродажба – Македонија)
  • ArcelorMittal (металургија – Македонија)
Прати емаил